top of page

Hob    raua
elamurajoon

Untitled design (4).png

Õnnetoova iseloomuga kodukoht

Jõe 2a
Esileht
Untitled design (2).png

Sinu uus tuleviku kodu ootab Pärnu külje all

Pärnu külje all, vaid 1,7 km kesklinna servast asub linnalähedane roheline kruntideks jaotatud maalapp. Maaüksusel asuvad 13 kinnistut märgistavad tuleviku kodusid, mis perede saabudes ja kodude valmides moodustavad kokku Hoburaua elamurajooni.

Usume, et arendusprojekti sümbolina annab Hoburaua nimi tuleviku kodukohale õnne ligimeelitava ja kodu hoidva tähenduse. Justkui talismanina kaitseb hoburaud siia koduloovaid inimesi, meelitab ligi rõõmu, pakub vajatud stabiilsust ning lisab elujõudu.

pnghut_architecture-product-sketch-facad

*kasutatavad pildid on illustratiivsed

Arendusprojekti tutvustus

Oled samuti täna uue kodupaiga otsingul, soovid rajada enda perele uue kodu?

Hoburaua elamurajoon pakub Sulle võimaluse ehitada kuni kahe korteriga pereelamuid. Tulevasele kodukandile pakub lisandväärtust kiire ja mugav transpordiühendus Pärnu linnaga, kohalik rikkalik kultuuri- ja spordielu ning kõikidele ootustele vastav infrastruktuur. 

pexels-katie-e-3671114.jpg

Hoburaua kodukandi tervise- ja peresõbralik tulevik

Ilutsevad alleed ning kaunid rohealad

Piirkonda rajatakse kergliiklusteed mis ühendatud nii Jaansoni raja kui ka rannapromenaadi kergliiklusteedega - suurepärased võimalused jalgratta- ja rulluisusõiduks, jalutajatele ning tervisesportlasele. 2022. aasta suveks valmib piirkonda ka kunstmurukattega jalgpalliväljak.

 

Selle kõrvale on koostöös jalgpalliliiduga kavas rajada teinegi väljak, sisehall ja tribüünid. Jalgpall on ju Pärnumaal ülekaalukalt populaarseim spordiala! 

Hoburaua elamurajooni kõrvale on detailplaneeringus ette nähtud kaubanduskeskus ja lasteaed, lasteaia kõrvale aga planeeritakse avalikku haljasala. Piirkonnas saab olema ka mitu mänguväljakut.

pnghut_drawing-tree-pine-sketch-coast-re

Sinu uue kodu algus...

Ehitusinfo

Kogu vajalik teadmine sinu uue kodu kohta

ÜLDINE EHITUSINFO

Pärnu linnaruumi arendamisel on märksõnadeks miljööväärtus, kaasaegne disain, kvaliteetne arhitektuur, olemasolevate kultuuriväärtuste oskuslik kasutamine ning linnakeskkonna tasakaalu saavutamine. Pärnu kinnisvaraarendus väärtustab linnaruumi ja kvaliteetset elamuehitust. 

Korrektse väljanägemisega asumi väljakujunemiseks on välja töötatud hoonestusreeglid, mille eesmärgiks on rajatavas elamurajoonis tagada arhitektuurselt kõrgetasemelised ja tänavapildis sarnased hooned, elamurajoon on projekteeritavate hoonete arhitektuuri järgi jagatud kaheks tsooniks.

PEREELAMU  (KUNI KAHE KORRUSEGA KORTERELAMU) EHITUSÕIGUS JA  ARHITEKTUURINÕUDED

Planeeritud pereelamud võivad olla kuni kahe korteriga elamud, millele võimalusel ehitatakse eraldi sissepääsud. Lubatud on püstitada kuni 2-korruselisi hooneid ja ka maa-alune korrus. Hoonete maksimaalne kõrgus 8m. Abihoonetel 1 korrus. Kruntide maksimaalne hoonetealune pindala on 190– 281 m² (vastavalt krundi suurusele). 

 

Kohustuslikul ehitusjoonel peab paiknema vähemalt 2/3 hoone fassaadist. Välisviimistlusmaterjalid peavad olema kvaliteetsed ja ajas kestavad. Moodustuma peab harmooniline tänavapilt, siinjuures atraktiivsus ei ole primaarne. Lubatud ei ole kasutada välisviimistluse juures imiteerivaid ega matkivaid materjale. Välisviimistluse põhimaterjalina kasutada puitu. Soovitatavaks kaasmaterjaliks krohv või kivi. Lubatud madalaim tulepüsivusklass elamutel on TP 3.

Hoone koos arhitektuursete detailidega (nt varjualune hoone osana, terrass jms) peab asuma hoonestusalas ja arvestatakse ehitusaluse pinna sisse. Väljapoole hoonestusala võib rajada üksnes eraldiseisvaid rajatisi (aiakujunduselemendid, variseinad, pergolad, grillnurgad jm mittesuletava ruumiga ehitised), mis on kuni 20 m² ehitusaluse pinnaga. Väikeehitiste alla kuuluvaid rajatisi võib igale krundile ehitada kuni kaks, säilitamaks aedlinnalikku miljööd. Garaažide arv elamu mahus on vaba – katusealused või suletud seintega. Parkimine lahendada asendiplaanil krundi piires.

Parkimine on lubatud vastavalt liikluseeskirjale tänava-alal, kui ei takistata liiklust ja ei blokeerita kruntidele juurdepääsusid. Ehitusõigusega määratud hooned peavad paiknema projekteerimistingimustes toodud krundi hoonestusalas.

 

Elamurajooni hoonestamisel kasutatakse kahte erinevat ehitusõigustsooni.

Turu tn 13-21, Rõugu tn 32-36

1) Katusekalle 10°-15°, madal viilkatus.

2) Harjajoone suund paralleelne tänavaga.

3) Põhimaht 2-korruseline. Põhihoone võib koosneda 1- ja 2-korruselisest mahust (hoone mahu liigendamise eesmärgil).

4) Abihoone 1-korruseline, arhitektuurilt peab sobituma põhihoonega.

5) Välisviimistluse põhimaterjalina kasutada puitu. Soovitatavaks kaasmaterjaliks krohv või kivi.

Talli tn 2-10 

1) Katusekalle 35°-45°, viilkatus.

2) Harjajoone suund paralleelne tänavaga.

3) Põhihoone 1-korruseline, katusekorruse võimalusega.

4) Abihoone 1-korruseline, arhitektuurilt peab sobituma põhihoonega.

5) Välisviimistluse põhimaterjalina kasutada puitu. Soovitatavaks kaasmaterjaliks krohv või kivi.

Tänavatega külgnevad piirdeaiad on metallpostidel puitlippaiad või haljaspiirded. Piirded peavad paiknema krundi piiril. Piirde kõrgus tänavapoolses küljes ei tohi ületada 1,2 meetrit. Külgmised ja tagumised krundipiirded võivad olla kuni 1,5m.

 

Nimetatud kõrgus kehtib ka haljaspiirdele. Külgmisteks ja tagumisteks piireteks võib kasutada võrkaedu või hekke ja ka mõlemaid koos. Tänava ääres lubatud raamitud võrkpiire.

 

Juurdepääsuteed ehitab välja elamupiirkonna arendaja. Vastavalt arendaja ja kohaliku omavalitsuse kokkuleppele antakse tee kohaliku omavalitsuse haldusesse.

KOMMUNIKATSIOONID

* Kõigi elamukruntide piirile ehitatakse liitumispunkt elektrivõrguga, müügihinnas sisaldub  elektriliitumine võimsusega 3 x 16 amprit.
* Piirkonda rajatakse tsentraalne kaugküttevõrgustik (Fortum Eesti AS).
* Vee- ja kanalisatsioonivõrk (Pärnu Vesi AS)- igal elamukrundil on liitumispunktid (sisaldub hinnas). 

klipartz.com (1).png

*kasutatavad pildid on illustratiivsed

Quote.png
Product Introduction.png
Hinnad / Plaanid

Tegusate ja nautlejate kodukant

Sinu uue kodukoha hinnad ja plaanid

Product 5.png

Rõugu tn 32

62401:001:1704

Krundi suurus

768 m²

Hoonete alune pind

230 m²

Hoonete arv

1+1

Hind

Broneeritud

Rõugu tn 34

62401:001:1705

Krundi suurus

773 m²

Hoonete alune pind

232 m²

Hoonete arv

1+1

Hind

Broneeritud

Rõugu tn 36

62401:001:1706

Krundi suurus

632 m²

Hoonete alune pind

190 m²

Hoonete arv

1+1

Hind

100 000 € + KM

Talli tn 2

62401:001:1707

Krundi suurus

912 m²

Hoonete alune pind

228 m²

Hoonete arv

1+2

Hind

Broneeritud

Talli tn 4

62401:001:1708

Krundi suurus

912 m²

Hoonete alune pind

228 m²

Hoonete arv

1+2

Hind

Broneeritud

Talli tn 6

62401:001:1709

Krundi suurus

879 m²

Hoonete alune pind

264 m²

Hoonete arv

1+1

Hind

100 000 € + KM

Talli tn 8

62401:001:1710

Krundi suurus

897 m²

Hoonete alune pind

269 m²

Hoonete arv

1+1

Hind

100 000 € + KM

Talli tn 10

62401:001:1711

Krundi suurus

796 m²

Hoonete alune pind

239 m²

Hoonete arv

1+1

Hind

Broneeritud

Turu tn 13

62401:001:1712

Krundi suurus

919 m²

Hoonete alune pind

230 m²

Hoonete arv

1+2

Hind

100 000 € + KM

Turu tn 15

62401:001:1713

Krundi suurus

916 m²

Hoonete alune pind

229 m²

Hoonete arv

1+2

Hind

100 000 € + KM

Turu tn 17

62401:001:1714

Krundi suurus

1125 m²

Hoonete alune pind

281 m²

Hoonete arv

1+2

Hind

100 000 € + KM

Turu tn 19

62401:001:1715

Krundi suurus

1228 m²

Hoonete alune pind

246 m²

Hoonete arv

1+3

Hind

100 000 € + KM

Turu tn 21

62401:001:1716

Krundi suurus

866 m²

Hoonete alune pind

260 m²

Hoonete arv

1+1

Hind

100 000 € + KM

Müügiinfo

Millistel tingimustel saad alustada uue kodu loomisega?

klipartz.com (11).png

VÕLAÕIGUSLIK LEPING (VÕL)

Sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik leping, mis eeldab 20% summa tasumist ostuhinnast.

Leping kehtib kuni asjaõigusliku lepingu sõlmimiseni. Enne võlaõigusliku lepingu sõlmimist lepitakse kokku kõik müügitingimused.

ASJAÕIGUSLIK LEPING (AÕL)

Sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, ostja tasub ülejäänud osa ostuhinnast ja saab kinnistu omanikuks.

Ostu korral ei pea olemasoleva kinnisvara pärast muretsema. Selle üüri või müügi soovi korral aitame Teid hea meelega! Samuti pakume Domus Kinnisvaras õiglast ja kõikide pankade poolt aktsepteeritud kinnisvara hindamisteenust. Tutvu teenustega.

ELAMUKRUNTIDE HINNAS SISALDUB

- Elektriliitumine võimsusega 3 x 16 amprit (Elektrilevi OÜ).
- Liitumine tsentraalse kaugküttevõrgustikuga (Fortum Eesti AS).
- Liitumine vee- ja kanalisatsioonivõrguga (Pärnu Vesi AS).
- Sidevõrk (Telia Eesti AS).


Tänavad asfalteeritakse ja rajatakse jalgteed.
Kõigile tänavatele on planeeritud tänavavalgustus.
Sadevee ärajuhtimiseks on teede ja kruntide piirile rajatud eesvooluna toimiv avatud kraavitus.
 

Hoburaua_krundiplaan_2021.png
pexels-katie-e-3671117.jpg
pexels-katie-e-3662849.jpg

Hoburaua elamurajoonis elab ka elurõõm!

klipartz.com (9).png

Kindel seljatagune

Domus Kinnisvara kliendina saad oma kodu tarvis kinnistut ostes loota ka meie partnerpankadele!
 

Teeme tihedat koostööd kõikide Eestis tegutsevate pankadega. Domus Kinnisvara kliendina saad ka Sina kodulaenu taotledes osa kliendieelistest ja soodustusi.


Tutvu pankadega meie kodulehel: www.domus.ee/kodulaen

pexels-katie-e-3671118.jpg
Lisateenused

Sinu ustav tugigrupp

Domus Kinnisvara kliendina saad oma kodu loomisel osa ka meie heade partnerite eripakkumistest!


Meie koostööpartnerite võrgustik koondab Eestis tegutsevaid erinevaid tegusaid ja professionaalidena tuntud ettevõtteid.


Tutvu partneritega meie kodulehel: www.domus.ee/partnerid

Partnerbrändide tugi Domus Kinnisvara kliendile

klipartz.com (6).png
Kontakt

Võta meiega ühendust ja uuri arendusprojekti kohta lisa

DSC_4979_Karen Kiviselg_700x700_UUS.jpg
DSC_5822_Tiiu-Kuusik_700x700_edited.jpg
Karen Kiviselg
Maakler / Konsultant
+372 5380 8338
karen.kiviselg@domus.ee
Tiiu Kuusik

Kutseline hindaja / Konsultant

+372 516 0326

tiiu.kuusik@domus.ee 

Hoburaua elamurajooni ametlik müügiesindaja on Domus Kinnisvara.
 
Domus Kinnisvara on 2002. aastal asutatud kinnisvara maakleriteenust, hindamist, konsultatsiooni, investeerimist ning arendust korraldav ettevõtete grupp, mille esindused asuvad üle terve Eesti.
Kirjuta meile julgesti ning uuri lisainfot olemasolevate kinnistute kohta või teavita meid mõnest muust tekkinud küsimusest

Tänan, võtan Teiega peagi ühendust!

logo_transparnecy copy (1).png
bottom of page